Programul Prima Masina!

După ce am făcut articol despre Programul Rabla acum am sa vorbesc despre programul Guvernamental Prima Maşină similar cu Prima Casa. Bugetul programului „Prima Maşină” este de 350 de milioane lei, buget alocat pentru tot anul 2015 „negociat” cu instituţii bancare de finanţare si non bancare care participa la program.

Automobilele care poate fii cumpărată prin programul „Prima Maşină” nu trebuie să depăşească suma de 50.000 de lei la care se adaugă TVA, ar veni cu aproximaţie cam 13.500 de euro.  Uitaţi-vă si pe articolul făcut de mine cu cele mai ieftine autoturisme noi care  pot fi cumpărate in România in care am prezentata câteva din maşinile ce pot fi cumpărate si prin programul „Prima Maşină”, maşinile prezentate in articol nu depăşesc suma de 10.300 euro fiind tocmai bune pentru cei interesaţi de achiziţia unei noi maşinii.

Link articol: http://www.autosh-noi.ro/top-masini-noi-ieftine-romania/

Mai sunt si alte autoturisme care se încadrează in suma de 50.000 lei cu TVA, căutaţi bine pe internet/google.

Condiţiile de participare la programul Guvernamental „Prima Maşină” :

 • tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 la 35 de ani.
 • care nu au restante la plata altor credite bancare.
 • care nu figurează cu restante la bugetul general consolidat.
 • declaraţie pe propria răspundere ca nu ai mai deţinut un autoturism cumpărat de nou.
 • maşina noua achiziţionata prin program trebuie sa aibe factura proforma care sa ateste faptul ca autoturismul a fost cumpărat de nou de la o societate/dealer care se ocupa cu comerţul de automobile noi.
  maşina noua trebuie sa îndeplinească norma de poluare EURO 5.

Avantaje creditare „Prima Maşină”.

 • avansul este mai mic, nu trebuie depus decât 5% din valuarea de achiziție a maşinii,
 • pe lângă avans se mai adăuga la rata si o polița de asigurare casco care va acoperi cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 de euro, dar si pentru daune parţiale de avarii si furt.
 • rata lunara cu 10% mai redusa decât în cazul unui credit obişnuit
 • 50% din dobânda este subvenţionată/garantata de către Guvern/Stat

Dezavantaje program „Prima Maşină”.

 • perioada maxima a finanţării este de 5 ani, ceea ce duce la creşterea ratei lunare.

 Persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în Programul Prima maşină vor beneficia de finanțare care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma. Din finanțarea acordată, maximum 50% va reprezenta garanția statului. Trebuie precizat că finanțarea de care vor beneficia persoanele fizice nu include dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de finanţare.

Hotărârea de Guvern adoptată astăzi include, de asemenea, o prevedere, potrivit căreia autoturismul achiziționat în cadrul programului poate fi înstrăinat sub condiția achitării integrale a soldului finanțării garantate. De asemenea, preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului se poate face de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prin novație. (N.n. Adică o obligație este stinsă prin preluarea ei de o altă persoană)

De asemenea, potrivit actului normativ, beneficiarul se obligă să constituie în favoarea finanţatorului şi a statului român, reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului. Ipoteca mobiliară va fi valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente finanţării garantate acordate în cadrul Programului.

Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului va fi compus din:
◦ dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 6 luni (n. n. astăzi, 18 noiembrie 2014 este 2,14%) plus o marjă de maximum 3 % pe an. Marja include nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării. Marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, penalităţile percepute conform contractului de finanţare; ,
◦ Comisionul de risc datorat MFP care se plăteşte de către beneficiar şi care se calculează de către finanţator ca procent aplicat la suma garantată în cadrul Programului şi se achită o singură dată, la acordarea garanţiei, pentru totată perioada de valabilitate a garanţiei. Comisionul de risc este de maxim 1% din valoarea garantată; ,
◦ Comisionul de administrare datorat FNGCIMM care se plăteşte de către beneficiar şi este calculat la soldul finanţării garantate. Nivelul comisionului de administrare se negociează anual între MFP şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget, conform legii.

Durata maximă a finanţărilor este de 60 de luni.

Normele de aplicare a Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi stabilesc o serie de condiții și criterii de eligibilitate și pentru finanțatori, precum și procedura detaliată de implementare a acestuia. Sursa: mfinante.ro

Anul trecut in 2014 s-au înscris următoarele instituţii financiare: BCR, BRD, CEC Bank, Porsche Bank România, Alpha Bank, CREDITCOOP, ING Bank, RCI Leasing România IFN, IFN Comsig Leasing SA şi Mercedes-Benz Leasing IFN SA.

La final am sa va rog să-mi lăsaţi un comentariu.